Cari :
English
 Koleksi Digital ► Koleksi Buku Langka
Halaman ke-1 dari 2, (25 data)
No.Judul 
1Andermaal z.e. de oud goyverneur generaal J.B. van Heutsz en de defensie van Nederlandsch Indie / door K. van der Maaten Detail
2De Chineesche pelgrim Hioeen Tseng en zijne reizen in Indie van het jaar 629 tot 645 / J. Hoffman Detail
3De Expeditie naar Samalangan in 1877 Detail
4De Toekoe Oemar - Politiek Detail
5De Verkoop van opium op Java : open brief / L.W.G. de Roo aan H.J.A.M. Schaepman Detail
6De bestrijdig der rundepest in de residentien Batavia en Krawang gedurende 1883-1884 benevens een beschrijving der Proef, Genomen tot bestrijcting van de versreiding der runderpest op het land Kedoeng Gedeh Detail
7De opium vloek op Java / door W. Elout van Soeterwoude Detail
8De tabakscultuur in de Res / H.G. Bartelds Detail
9De werkellijkheid van een Nederlandsch-lndischen droom / J.J. Nosse Detail
10Eene bijdrage tot F.B. Kielstra's opstellen over Sumatra Westkust / P.H. van der Kemp Detail
11Feiten cijfers uit de sadjarah Melayu in verband met enkele betwiste hoofdpunten der Malische Grammatica / door H.J.E. Tendeloo Detail
12Gids op eene reis van en naar Java met een koopvaardijschip, bevattende tevens, behalve het bezienswaardigste, wat men op die reis aantreft, alles, wat voor den reiziger nuttig en noodig is te weten / D. van Batenburg J Detail
13Indische grondwet of aanzien van personen? / J.J. van Angelbeek Detail
14Is de Priok-haven een failure? / Zeemijl Detail
15Journal of a voyage up the Irrawaddy to Mandalay and Bhamo / J. Talboys Wheeler Detail
16Le royaume de Siam / M.A. Grehan Detail
17Mijne reis naar Oost Indie / H. van der Grinten Detail
18Nota opgesteld dar het Departement van onderwisjs en eeredienst en gepubliceerd metmachtiging der Indischi regering Detail
19Over den legenwoordigen toestand van den landbouw op Java / H.De Bruijn Detail
20Peranan pemuda Muhammad Yamin sekitar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 : uraian kuasa Menteri Penerangan Harjoto Joedoatmodjo pada peringatan Hari Sumpah Pemuda jang ke-34 pada tanggal 28 Oktober 1962 di muka warga Kantor Pusat Departemen Penerangan Detail
Halaman ke-1 dari 2, (25 data)

Halaman : 1 2

Jumlah Cantuman : 25
Pemutakhiran Situs